Times:7/7/2020

Liên kết

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Diễn đàn giáo dục Việt Nam

 

 

Thư viện giáo trình

 

Văn bản điều hành

Tin giáo dục

Thống kê truy cập

Đang online: 6
Hôm nay: 3
Hôm qua: 102
Tuần này: 126
Tuần trước: 234
Tháng này: 5,219
Tháng trước: 5,873
Tất cả: 92,763

GƯƠNG TIÊU BIỂU »GƯƠNG TIÊU BIỂU »- Học Sinh

Danh sách HSG Huyện 2017 khối 6-7-8

UBND HUYỆN TÂN KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾT QUẢ KÌ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỌC SINH KHỐI 6, 7, 8 NĂM HỌC 2016-2017


TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Môn Lớp Trường Điểm Đạt Chưa đạt
11 A011 Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 13/11/2003 Hóa học 8 THCS Nghĩa Đồng 16 Đạt  
27 A027 Nguyễn Ngọc Bảo  Châu 27.09.2005 Ngữ văn 6 THCS Nghĩa Đồng 14.75 Đạt  
62 A062 Lê Thị Mỹ  Duyên 4/6/2003 Hóa học 8 THCS Nghĩa Đồng 17.5 Đạt  
71 A071 Trịnh Thị Thu  Huyền 18.1.2005 Ngữ văn 6 THCS Nghĩa Đồng 13.25 Đạt  
74 A074 Nguyễn Hồng  8/1/2003 Hóa học 8 THCS Nghĩa Đồng 18.5 Đạt  
84 A084 Mai Văn  Hiền 15/05/2004 Toán học 7 THCS Nghĩa Đồng 15 Đạt  
89 A089 Nguyễn Thị Diệu  Hoa 10/9/2003 Hóa học 8 THCS Nghĩa Đồng 18 Đạt  
137 A137 Hà Thị Ly 1/1/2004 Toán học 7 THCS Nghĩa Đồng 14.75 Đạt  
140 A140 Trịnh Hiền  Mai 1/7/2003 Hóa học 8 THCS Nghĩa Đồng 18.25 Đạt  
180 A180 Trịnh Thị Kim  Oanh 19.3.2005 Ngữ văn 6 THCS Nghĩa Đồng 12.75 Đạt  
220 A220 Phan Xuân  Thành 28/04/2004 Toán học 7 THCS Nghĩa Đồng 15.5 Đạt  
306 B008 Nguyễn Thị Vân Anh 1/11/2003 Sinh học 8 THCS Nghĩa Đồng 14 Đạt  
333 B035 Võ Trần  Công 28/7/2003 Toán học 8 THCS Nghĩa Đồng 13.25 Đạt  
366 B068 Trịnh Thu H uyền 18/01/2005 Tiếng Anh 6 THCS Nghĩa Đồng 12.7 Đạt  
371 B073 Nguyễn Hải   8/1/2003 Ngữ văn 8 THCS Nghĩa Đồng 10.5 Đạt  
385 B087 Nguyễn Thị Diệu  Hoa 10/9/2003 Sinh học 8 THCS Nghĩa Đồng 12.75 Đạt  
406 B108 Phan Diệu  Huyền 27/07/2005 Tiếng Anh 6 THCS Nghĩa Đồng 12.4 Đạt  
408 B110 Nguyễn Ngọc  Huyền 13/03/2004 Tiếng Anh 7 THCS Nghĩa Đồng 14.4 Đạt  
421 B123 Dương Thùy  28/07/2004 Tiếng Anh 7 THCS Nghĩa Đồng 16.1 Đạt  
430 B132 Nguyễn Thị Thùy  Linh 1/5/2004 Tiếng Anh 7 THCS Nghĩa Đồng 14.2 Đạt  
446 B148 Trịnh Thị Hiên  Mai 1/7/2003 Toán học 8 THCS Nghĩa Đồng 15.75 Đạt  
449 B151 Nguyễn Đức  Mạnh 21/07/2005 Tiếng Anh 6 THCS Nghĩa Đồng 12.75 Đạt  
479 B181 Trịnh Thị   Nguyệt  12/11/2003 Ngữ văn 8 THCS Nghĩa Đồng 11.75 Đạt  
494 B196 Trần  Tố Như 1/9/2003 Toán học 8 THCS Nghĩa Đồng 16.5 Đạt  
497 B199 Trịnh Thị Kim Oanh 19/03/2005 Tiếng Anh 6 THCS Nghĩa Đồng 12.5 Đạt  
500 B202 Nguyễn Trọng  Phong 15/06/2005 Tiếng Anh 6 THCS Nghĩa Đồng 14.6 Đạt  
511 B213 Nguyễn Thị Quân 12/1/2004 Tiếng Anh 7 THCS Nghĩa Đồng 15.2 Đạt  
517 B219 Nguyễn Ngọc  Qúy 4/9/2003 Toán học 8 THCS Nghĩa Đồng 18 Đạt  
531 B233 Nguyễn Thị Cẩm T ú 11/8/2003 Ngữ văn 8 THCS Nghĩa Đồng 14 Đạt  
564 B266 Nguyễn Sỹ  Thường 3/1/2004 Tiếng Anh 7 THCS Nghĩa Đồng 15.9 Đạt  
566 B268 Nguyễn Đình  Tiến 5/9/2003 Toán học 8 THCS Nghĩa Đồng 16 Đạt  
608 B310 Nguyễn Thị Thanh  Xuân 1/9/2003 Sinh học 8 THCS Nghĩa Đồng 11.75 Đạt  
646 C032 Võ Trần Công Công 28/07/2003 Vật lý 8 THCS Nghĩa Đồng 15.25 Đạt  
652 C038 Ngô Thị Khánh  Diệp 26/10/2005 Toán học 6 THCS Nghĩa Đồng 9.5 Đạt  
671 C057 Lương Thanh  09/9/2005 Toán học 6 THCS Nghĩa Đồng 14.5 Đạt  
672 C058 Nguyễn Hải  8/1/2003 Địa lý 8 THCS Nghĩa Đồng 11.75 Đạt  
687 C073 Nguyễn Văn Hiếu Hiếu 13/10/2003 Vật lý 8 THCS Nghĩa Đồng 14.25 Đạt  
707 C093 Nguyễn Ngọc Huyền 13/3/2004 Ngữ văn 7 THCS Nghĩa Đồng 13.5 Đạt  
790 C176 Nguyễn Trọng  Phong 15/6/2005 Toán học 6 THCS Nghĩa Đồng 11.75 Đạt  
802 C188 Nguyễn Ngọc Quý Qúy 4/9/2003 Vật lý 8 THCS Nghĩa Đồng 11.5 Đạt  
811 C197 Trần Ngọc   Sang  2/1/2003 Địa lý 8 THCS Nghĩa Đồng 10 Đạt  
818 C204 Nguyễn Đình Tiến T iến 5/9/2003 Vật lý 8 THCS Nghĩa Đồng 13.5 Đạt  
875 C261 Nguyễn Thị Cẩm  1.8.2003 GDCD 8 THCS Nghĩa Đồng 14.25 Đạt  NGƯỜI NHẬP NGƯỜI GIÁM SÁT PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG


Đào Quang Thịnh Trần Xuân Kỳ Thái Thị Hồng Hoàng Đình Sơn 

Tác giả bài viết:admin

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Phụ huynh và Học sinh cần biết

Tin mới của phòng

Văn bản mới của phòng

Hệ thống quản lý nhà trường

 

1

 

Thăm dò ý kiến