Times:7/7/2020

Liên kết

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Diễn đàn giáo dục Việt Nam

 

 

Thư viện giáo trình

 

Văn bản điều hành

Tin giáo dục

Thống kê truy cập

Đang online: 7
Hôm nay: 4
Hôm qua: 102
Tuần này: 127
Tuần trước: 234
Tháng này: 5,220
Tháng trước: 5,873
Tất cả: 92,764

GƯƠNG TIÊU BIỂU »GƯƠNG TIÊU BIỂU »Giáo Viên

Kết quả E-Learning cấp Huyện

 

          UBND HUYỆN TÂN KỲ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 866/QĐ-PGD&ĐT                         Tân Kỳ, ngày 21 tháng11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN KỲ

   Căn cứ thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT ngày 2 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4; Công văn số  2001/SGD&ĐT-CNTT, ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning năm 2016;

Căn cứ kết quả chấm thi sản phẩm thiết kế bài giảng E-Learning năm 2016 của Hội đồng chấm thi Phòng GD&ĐT Tân Kỳ;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng phòng. Xét đề nghị của tổ chuyên môn phòng Giáo dục & Đào tạo Tân Kỳ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Biểu dương, công nhận  68 sản phẩm cho 68 tác giả, nhóm tác giả đã nỗ lực hết mình và đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning năm 2016 cấp huyện (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận cho 68 tác giả, nhóm tác giả đạt giải cấp huyện. Chuyển kết quả 31 sản phẩm dự thi cấp tỉnh (Có danh sách kèm theo) .

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông, bà tổ trưởng chuyên môn, bộ phận Tài vụ Phòng, các đơn vị trường học có giáo viên, học sinh đạt giải và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG PHÒNG 

- Như điều 3;

- Sở GD&ĐT;

- Lưu VT.                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                       Hoàng Đình Sơn

 

 

 

 

      UBND HUYỆN TÂN KỲ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                               

SẢN PHẨM CUỘC THI

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E – LEARNING DỰ THI CẤP TỈNH

Năm học: 2016 – 2017

                      (Kèm theo Quyết định số 866/QĐ-PGD&ĐT, ngày 21/11/2016)   

TT

BÀI DỰ THI

NHÓM GIÁO VIÊN

   TRƯỜNG

ĐIỂM

 

ĐẠT GIẢI 

GHI  

CHÚ

1

Dư địa chí Nghệ An – Quê hương Nghệ An

1.Đặng Thị Bích Thủy

2. Cao Thị Mai

Kỳ Sơn

86

Nhất

x

2

Sắc màu thổ cẩm dân tộc Thái

1.Vi Thị Thủy

2. Vi Thị Luyện

3. Vi Thị Nhung

Tiên Kỳ

82

Nhất

x

3

Làm quen chữ cái U – Ư –Ngành nghề

1.Nguyễn Thị Trường

2.Nguyễn Thị Hằng

3.Tạ Thị Nụ

Nghĩa Bình

84

Nhất

x

4

Làm quen chữ cái h – k  - Thế giới thực vật

1.Nguyễn Thị Nga

2. Nguyễn Thị Huyền

Nghĩa Đồng

80

Nhì

x

5

Dư địa chí xã Tân An

1.Phan Thị Thảo

2.Nguyễn Thị Ngọc Oanh

3.Đậu Thị Thu Hằng

Tân An

88

Nhất

x

6

Dư địa chí Tân Kỳ

1.Nguyễn Thị Thanh Tân

2.Hoàng Thị Kim Thành

3.Trần Thị Dương

Tân Xuân – Kỳ Tân

83

Nhất

x

7

Các dân tộc Tây Nguyên

1.Nguyễn Thị Trà Lam

2. Hoàng Thị Kim Yên

3. Hoàng Thị Kim Thành

Nghĩa Thái –Kỳ Tân

82

Nhất

x

8

My school subjects section B – Rart:1,2,3

1.Thái Thị Hằng

2.Nguyễn Thị Trà Lam

Nghĩa Thái

80

Nhì

x

x9

Cột mốc số O

1.Hồ Thị Phượng

2.Nguyễn Thị Môn

3.Võ Thị Liễu

Tân An

80

Nhì

x

10

Vượt qua tình thế hiểm nghèo

1.Nguyễn Thị Thanh Tân

2.Hoàng Thị Huyền

3.Ngô Thị Châu

Tân Xuân

79,5

Nhì

x

11

Đình Sen dấu tích lịch sử

1.Phạm Thanh Nam

2.Ngô Thị Quỳnh Mai

3.Ngô Thị Lý

Trường THCS Nghĩa Đồng

86

Nhất

x

12

Ý thức độc lập chủ quyền lãnh thổ trong thơ văn Lý – Trần qua hai văn bản: Sông núi nước NamPhò giá về kinh

1.Lê Thị Hải Châu

2.Nguyễn Cảnh Hùng

3.Trần Quốc Khánh

Trường THCS Kỳ Tân – Thị Trấn

86

Nhất

x

13

Dư địa chí huyện Tân Kỳ

1.Phạm Thị Phương

2.Đặng Đình Đức

3.Phan Thanh Hà

Trường THCS Tân An

84

Nhất

x

14

Chủ đề: Tiết 1- Tình người trong hai văn bản “Cô bé bán diêm” của nhà văn An-đéc-xen và “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Hen-ri

1.Nguyễn Thị Thanh Thủy

2.Trần Văn Toản

3.Nguyễn Hồng Sâm

Trường THCS Nghĩa Phúc

83

Nhất

x

15

Chủ đề: Tiết 2- Tình người trong hai văn bản “Cô bé bán diêm” của nhà văn An-đéc-xen và“Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Hen-ri

1.Nguyễn Thị Thanh Thủy

2.Trần Văn Toản

3.Nguyễn Hồng Sâm

Trường THCS Nghĩa Phúc

82

Nhất

x

16

Nhạc cụ Tây Nguyên

1.Nguyễn Thị Kiều Anh

2.Nguyễn Thị Bích Liên

3.Nguyễn Thị Hải Lý

Trường THCS Kỳ Sơn

82

Nhất

x

17

Dư địa chí Tân Kỳ

1.Nguyễn Thị Xoan

2.Vũ Ngọc Lâm

3.Lang Thị Xinh

Trường THCS Tiên Kỳ

82

Nhất

x

18

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc Thổ ở miền Tây Nghệ An

1.Văn Thị Thu Hiền

2.Trần Quốc Mạnh

3.Lê Văn Hào

PTDTBTTH&THCS Tân Hợp

82

Nhất

x

19

Tiết 2:

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

1.Lê Thị Hoài Thương

2.Đặng Thị Hằng

3.Nguyễn Văn Tấn

Trường THCS Kỳ Tân – Nguyễn Trãi

82

Nhất

x

20

Tiết 1:

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

1.Lê Thị Hoài Thương

2.Đặng Thị Hằng

3.Nguyễn Văn Tấn

Trường THCS Kỳ Tân – Nguyễn Trãi

80

Nhì

x

21

Nghĩa Đồng trong tim tôi

1.Đường Thị Loan

2.Phan Hồng Lan

3.Nguyễn Thị Thanh Dịu

Trường THCS Nghĩa Đồng

80

Nhì

x

22

Sự sinh sản ở cây xanh

1.Đoàn Thanh Nga

2.Trịnh Hữu Trung

3.Trần Văn Tư

Trường THCS Nghĩa Đồng

80

Nhì

x

23

Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh trên quê hương Nghĩa Đồng

1. Trịnh Hữu Dung

2. Nguyễn Thị Phương

3.Nguyễn Thị Tình

Trường THCS Nghĩa Đồng

80

Nhì

x

24

Vẻ đẹp lịch sử văn hóa con người xứ Nghệ

1. Nguyễn Thị Nhuần

2. Trần Thị Huyền

3. Trần Thị Lý

Trường THCS  Nguyễn Trãi

80

Nhì

x

25

Đột biến gen

1. Đoàn Thanh Nga

2. Trịnh Hữu Trung

3. Trần Văn Tư

Trường THCS Nghĩa Đồng

80

Nhì

x

26

Nghĩa Đồng ngày mới

1. Đặng Xuân Hùng

2. Nguyễn Văn Thư

3. Hồ Thị Trâm

Trường THCS Nghĩa Đồng

80

Nhì

x

27

 Dư địa chí xã Tiên Kỳ

1. Hoàng Tiến Cường

2. Nguyễn Thị Thu Hiền

3. Thái Văn Sáng

Trường THCS Tiên Kỳ

80

Nhì

x

28

Chủ đề: Hòa bình

1. Nguyễn Thị Kiều Anh

2. Nguyễn Thị Bích Liên

3. Hoàng Tiến Thanh

Trường THCS Kỳ Sơn

79,5

Nhì

x

29

Các phép toán trên phân thức đại số: Tiết 30: Phép cộng và phép trừ

1. Trần Thị Thúy Hằng

2. Phan Thị Thanh Hà

3. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trường THCS Kỳ Tân – Thị Trấn

80

Nhì

x

30

Các phép toán trên phân thức đại số: Tiết 28: Phép cộng và phép trừ

1.Trần Thị Thúy Hằng

2.Phan Thị Thanh Hà

3.Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trường THCS Kỳ Tân – Thị Trấn

79,5

Nhì

x

31

Tranh dân gian Việt Nam

1.Phan Hữu Qúy

2.Lương Thị Minh

3.Lê Thị Thu

Trường THCS Dũng Hợp

79,5

 

Nhì

x

32

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1.Trần Thị Duyên

2.Bùi Danh Giang

3.Lê Thị Long An

Trường THCS Giai Xuân

79

Nhì

 

33

 Dấu ấn lịch sử, địa lý, văn hóa, con người huyện Tân Kỳ

1.Phan Thanh Võ

2.Lê Đình Quyền

3. Nguyễn Thị Hợp

THCS Tân Xuân

79

Nhì

 

34

Thầy thuốc giỏi cất nhất ở tấm lòng

1.Trần Thị Hiền

2.Hà Trung Hiếu

3. Đường Thị Loan

THCS Nghĩa Đồng

79

 

Nhì

 

35

THCS Nghĩa Đồng – Ngôi trường có bề dày truyền thống

1.Trịnh Thị Thìn

2.Nguyễn Hồng Cường

3.Nguyễn Thị Lương

THCS Nghĩa Đồng

72,5

 

Ba

 

36

Tin học và xã hội

1.Trần Thị Lý

2.Nguyễn Công Hà

3.Nguyễn Mộng Hùng

THCS Nguyễn Trãi

72,5

 

Ba

 

37

Đồ dùng loại điện quang – Bài 38: Đèn sợi đốt

1.Hoàng Mạnh Hà

2.Thái Khắc Hoạt

3.Nguyễn Thị Lân

THCS Đồng Văn

72,5

 

Ba

 

38

Bài tiết nước tiểu

1.Nguyễn Thị Anh Thương

2.Nguyễn Thị Thái Hiền

3.Nguyễn Văn Hải

THCS Nguyễn Trãi

 

 

 

72

 

Ba

 

39

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

1.Lê Thị Long An

2.Bùi Danh Giang

3.Phan Văn Đạt

THCS Giai Xuân-

PTDTBTTH&THCS Tân Hợp

72

 

Ba

 

40

Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

1.Lê Thành Vinh

2.Hồ Thị Thúy Hường

THCS Dũng Hợp

72

 

Ba

 

41

Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX

1.Phan Hồng Tân

2.Nguyễn Thị Thủy

3. Lê Thị Linh

THCS Nghĩa Hoàn

72

 

Ba

 

42

Phòng – chống đuối nước  - Sơ cứu đối nước

1. Từ Hoa Sơn

2. Lê Hải Châu

3. Lại Văn Lục

THCS Nghĩa Hoàn

72

 

Ba

 

43

 Chủ đề vùng Tây Nguyên

1. Phan Thanh Hà

2. Đặng Đình Đức

3. Nguyễn Thị Tuất

THCS Tân An

72

 

Ba

 

44

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

1. Bùi Thị Nga

2. Phan Hồng Thái

3. Hồ Nữ Vi Na

THCS Nghĩa Thái

72

Ba

 

45

Giới thiệu về địa hình cacxto và quần thể các hang động ở huyện Tân Kỳ

1. Nguyễn Thị Thùy Dương

2. Đặng Thị Thanh Hải

3. Trần Ngọc Thi

THCS Hương Sơn

72

Ba

 

46

Thao tác với bảng tính (Tin học 7)

Nguyễn Cảnh Long

Nguyễn Thị Tâm

THCS Kỳ Sơn

71

Ba

 

47

Đường Trường Sơn

1.Hoàng Thị Kim Thành

2.Hoàng Thị Kim Yên

3. Trần Thị Thùy Linh

TH Kỳ Tân – Nghĩa Thái

72

Ba

 

48

Unit 11: Lesson1. Part 4,5,6

1.Hồ Thị Phương

TH Tân An

72

Ba

 

 

49

Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

1.Nguyễn Thị Thanh Tân

TH Tân Xuân

72

Ba

 

50

Tìm hiểu sự phát triển của cây từ hạt

1.Nguyễn Thị Thoại

2. Bùi Văn Long

3.Dương Thị Lợi

MN Giai Xuân II

70

Ba

 

51

Tìm hiểu nghề xây dựng

1.Lương Thị Tuyết

MN Phú Sơn

70

Ba

 

52

Mĩ thuật lớp 5: Ngày nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Thị Dung

TH Thị Trấn

66

KK

 

53

Một số loài cây sống dưới nước

1.Nguyễn Thị Liễu

TH Thị Trấn

65

KK

 

54

Trung thực – tự trọng

1.Lê Văn Thu

TH Tiên Kỳ

65

KK

 

55

Dư địa chí Nghệ An

1.Hoàng Thị Kim Yên

2. Nguyễn Thị Trà Lam

3. Hoàng Thị Kim Yên

TH Nghĩa Thái

65

KK

 

56

Giới thiệu đôi nét về xã Nghĩa Phúc

1. Thái Thị Hương

2. Phan Thị Loan

3. Trần Thị Hà

TH Nghĩa Phúc I

65

KK

 

57

Cột mốc số 0 – nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh huyền thoại

1. Lê Văn Thắng

2. Lưu Thị Ngọc Hà

3. Thái Khắc Võ

TH Hương Sơn

66

KK

 

58

Tìm hiểu quê em

1.Bùi Thị Hoa

2.Nguyễn Thị Thịnh

MN Hương Sơn

60

KK

 

59

Tìm hiểu Đường mòn Hồ Chí Minh – Cột mốc số 0

1. Trương Thị Diệu

2. Võ Thị Trà

MN Kỳ Sơn

60

KK

 

60

Chủ đề: Gia đình

Truyện gấu con bị đau răng

Nguyễn Thị Lợi

MN Nghĩa Hợp

60

KK

 

61

Nhắc lại và bổ sung khái niệm hàm số

1. Hà Trung Hiếu

2. Đường Thị Loan

3. Trần Thị Hiền

THCS Nghĩa Đồng

60

KK

 

62

Tiềm năng du lịch Tân Kỳ

1. Nguyễn Thị Thanh

2. Nguyễn Thị Thanh Tâm

3. Nguyễn Thị Yến

THCS Nghĩa Bình

60

KK

 

63

Dư địa chí Giai Xuân – Tân Kỳ - Nghệ An

1. Trần Thị Duyên

2. Lê Thị Long An

3.Nguyễn Thị Hương

THCS Giai Xuân – Kỳ Sơn

60

KK

 

64

Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành

1. Trần Thị Lý

2. Nguyễn Công Hà

THCS Nguyễn Trãi

59

KK

 

65

Môn sinh học: Nguyên phân

1. Nguyễn Thị Anh Thương

2. Nguyễn Thị Thái Hiền

3. Nguyễn Văn Hải

THCS Nguyễn Trãi

56

KK

 

66

Cây tre Việt Nam

1. Phạm Văn Hoạt

2. Võ Thị Kim Oanh

3. Võ Văn Dũng

THCS Nghĩa Hành

56

KK

 

67

Luyện tập của dãy tỉ số bằng nhau

1. Hoàng Mạnh Hà

2. Bùi Đình Hoài Nam

3. Phạm Mạnh Hà

THCS Đồng Văn

56

KK

 

68

Lặng lẽ Sa Pa

1. Phan Hồng Thái

2. Đinh Bạt Thể

3. Hồ Nữ Vi Na

THCS Nghĩa Thái

53

KK

 

                                                                       Tân Kỳ, ngày 21 tháng 11 năm 2016

   NGƯỜI LẬP                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                                                                                            

                                                                                            (Đã ký)

 

                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Cảnh Hùng                                                     Hoàng Đình Sơn

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Tác giả bài viết:admin

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Phụ huynh và Học sinh cần biết

Tin mới của phòng

Văn bản mới của phòng

Hệ thống quản lý nhà trường

 

1

 

Thăm dò ý kiến